Hücum Terapisi

Hücum terapisi, terapinin en önemli amaçlarından  olan danışan-terapist işbirliğini en kısa sürede sağlanması amacıyla kullanılan bir tekniktir. Hücum terapisinde ortalama olarak 40 seanslık yapılandırılmış psikoterapi programı 15 gün içerisinde tamamlanır. Danışan, terapistin rehberliğinde hazırlanacak olan bir programla her gün belirlenen saatlerde psikoterapi seanslarına gelerek “Hücum Terapisi” sürecini tamamlar. İlk aşamada danışanın soyağacı çıkartılarak danışanın etrafındaki önemli kişiler hakkında detaylı bilgi alınır, danışanın hayat hikayesi ayrıntılı olarak dinlenir ve sonraki aşamada ise terapist danışana gerekli gördüğü konularda bir “psikoeğitim” verir. Bu iki aşamayla danışan kendi hayat hikayesini anlatırken ilk defa kendi hayatına dışarıdan bir gözle bakma fırsatı yakalar, daha önce belki de hiç farkında olmadığı ayrıntıları fark etme şansı bulur. Bunun ardından gerçekleştirilen psikoeğitim ile farkındalık düzeyi üst seviyeye çıkar, danışan yaşadığı durumun nedenselliğini kavrama şansı yakalar ve iç dünyasında yaşadıklarına bir anlam vererek değiştirmesi gerektiğini düşündüğü yönlerini değiştirmek adına sağlam bir ilk adım atmış olur.

 Bu tekniğe “hücum terapisi” adının verilmesinin nedeni de haftalık seanslarla uzun sürelerde sağlanacak olan dinleme, anlama, anlaşılma, bilgilendirme, farkındalık kazanma gibi aşamaların çok daha kısa sürede, yoğun olarak gerçekleştirilen seanslarla sağlanmasıdır.