Çocuk ve Ergen Terapileri

Çocukların ruhsal sorunlarının tedavisinde uygulanan en etkili tedavi yöntemlerinden biri de çocuğa yönelik psikoterapilerdir. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklara uygulanan psikoterapilerde de farklı ruhsal problemlere göre farklı ekollerden daha iyi sonuçlar alınabilir.

Bilişsel-Davranışçı Terapi

Bireylerin düşünceleri duyguları ve davranışları arasında etkileşim olduğu varsayımına dayanan bilişsel terapiler; bir dizi inanç tutum hatıra ve beklentinin düzenlenerek bir araya gelerek oluşturduğu ve bu oluşumun ortaya koyduğu bilgi dağarcığının, kişinin dünyayı algılayışında etkili olduğunu kabul eder.
Çocuklarda uygulanış biçimi çocuğun gelişimsel düzeyine, ruhsal hazır bulunuşluğuna ve psikopatolojisine göre yapılandırılır. Çocuklarda da bilişsel davranışçı terapinin üstün başarısının kanıtlandığı alanlar; kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklardır.

Oyun Terapisi

Yetişkinler anlatır, çocuklar oyun oynar.Oyun ;çocuğun duygu ve düşünce dünyasını ifade eden semboller üzerine kuruludur. Çocuğun dünyayla ilişkisini anlatan, yaşadığı zorlukları dışa vurmasını sağlayan,ruhsal süreçlerine açılan bir zengin bir yoldur. Tedavi de oyun bir ilişki biçimi olarak kullanılır.
Çocuk oyun oynayarak duygularını açığa vurur,onlarla yüzleşir, onları nasıl kontrol edeceğini öğrenir kendi benliğinin ayrımınına varır.Davranışsal ve duygusal problemler de oyun terapisinin etkililiği kanıtlanmıştır.
Merkezimizde filial ve non-direktif oyun terapisi hizmeti verilmektedir

Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm odaklı terapilerin en temel felsefesi fonksiyonel davranışları daha fazla yapmak, afonksiyonel davranışları tekrar yapmamaktır. Problemin çözüm sürecine yönelik imajinasyonlar çözüm yolunda bireyin hissettiği gücü arttırmaktadır.Özel tekniklere sahip;çözüm odaklı terapi daha çok akut bozukluklarda kısa süreli yapılandırılmış biçimde uygulanır

Grup Terapisi

Grup terapisi insanın sosyal bir varlık olduğu esasından yola çıkarak ilişki sorunlarını gruplar halinde ele alır ve kişiler arası etkileşim üzerinde durur.Grup terapisi, içerisinde ortak sorunlar yaşayan bireyler ile birlikte olmak, onların iyileşme sürecine tanıklık etmek,yalnız olmadığını fark etmek, grup içerisinde başka birine destek olabilmek, model alma ve karşılıklı öğrenme tekniklerini kullanabilmek amacıyla ortak problemlere sahip çocuklar arasında grup terapisi ile sosyal beceriler ve baş etme becerileri geliştirilmektedir.

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığının çalışma alanı, aile fertlerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümünün belirleyici bir rol taşıması yer alır.Merkezimizde çocuk odaklı aile danışmanlığı;aile bireylerinin rolleri, çocuk üzerindeki etkisi,çocuğun kendisini aile içinde konumlandırışı üzerine aile dinamiklerini yenidem yapılandımaya yönelik uygulanmaktadır.

Bebeklik  döneminde ise bağlanma bozukluklarına yönelik anne ile bireysel terapi sürdürülürken, erken çocukluk da buna ek olarak anne çocuk oyun terapisi (filial terapi), çocuk merkezli ebeveyn terapi grupları ile çalışmalar sürdürülmektedir.

Ayrıca merkezimizde ailelere,annelere ve babalara yönelik düzenli eğitimler açılmaktadır.