Grup Terapileri

İnsan doğduğu andan itibaren sosyalleşmeye başlamaktadır. Bireyin annesiyle olan ilk sosyalleşmesi daha sonra aile bireyleri ve akranlarıyla kurduğu iletişim ile devam eder. Sosyalleşmek, bir gruba ait olma isteği doğrultusunda yaşam boyu süren bir eylemdir. Grup terapisi temelde insanın bu güdüsüne hizmet etmek amacıyla başlatılan bir süreçtir. Bu süreç, lider bir uzman psikoterapist eşliğinde 8 ile 15 kişilik katılımcıyla işlemektedir. Ortak temalar üzerinden bir araya gelen grup üyeleri kendileriyle benzer sorunlar yaşayan insanlarla paylaşımda bulunur. Bu sorunlar; bağımlılık, sosyal fobi, çeşitli kaygılar, ilişki sorunları, kendini geliştirme, etkin ebeveyn, hamilelik süreci gibi bir çok konuyu kapsamaktadır.

Pek çok insan için bir grup önünde sorunlarını, duygu ve düşüncelerini paylaşmak zor gelebilir; ama bu zorluk süreç içerisinde aşılabilir ve ortak bir sorun çevresinde toplanan insanlar “bu sorunu yaşayan yalnızca ben değilim” deneyimi ile gruba ait hissedebilirler . Aynı zamanda ortak sorun çevresinde yaşanan farklı deneyimler, alternatif çözümler bulmak konusunda kişiye farkındalık yaşatır ve kişi burada hem öğrenmenin hem de öğretmenin hazzını yaşar.

Etkili bir grup terapisi yöntemi olan Psikodrama, bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimidir. Bireyler bir grup ortamında, diğerleriyle etkileşim içinde girdikleri rollerle, dolayısıyla kendileriyle ilgili farkındalık kazanırlar. 

Pikodramada kullanılan üç temel teknik vardır.

Eşleme:Lider veya grup üyeleri tarafından protogonistin duygu ve düşüncelerini onun ağzından söyleme.
Rol değiştirme:Protogonist, ele alınan konuyla ilgili rollere teker teker girerek o rolün yerini alır.
Ayna:Protogonist sahnede ele alınan konuyu dışarıdan gözlemler.

Bir psikodrama oturumu 3 safhadan oluşur. Isınma, oyun, paylaşım.

Isınma: Grubun ve protogonistin yapılacak çalışmaya hazır ve istekli olması.
Oyun: Çalışmanın yapılması.
Paylaşım: Çalışma sonucunda tüm üyelerin bir araya gelerek yapılan çalışmayla ilgili geribildirimde bulunması.

Psikodrama teknikleri; aksiyon metotları, encounter (karşılaşma) teknikleri, geliştirme oyunları, tiyatro oyunları, yapılandırılmış yaşantılar, sözsüz alıştırmalar olarak kullanılır . Bunları Moreno geliştirmiştir. Moreno ' dan sonra da yönlendirilmiş fantezi, psikosentez, duyumsal uyanıklık, Gestalt terapi, yaratıcı drama gibi alanlardan uyarlanmış fikirlerle geliştirilmeye devam etmektedir.