Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Bilişsel davranışçı terapiler, insan davranışlarında ortaya çıkan sorunların geçmiş yaşantılardan kalan yanlış öğrenmelerden ve olumsuz otomatik düşüncelerden kaynaklandığını ifade etmektedirler. Bilişsel davranışçı terapiler, kişiyi istenmeyen uyarıcıya maruz bırakma ve gerginliği kontrol edebilmeye dönük gevşemeyi öğretme ile yeni deneyimler yaşamasını sağlayarak problemli davranışların değişebileceğini ileri süren davranışçılık ekolü ile olaylara yüklenen otomatik anlamların kontrol edilmesi ile ortaya çıkacak davranışların değişebileceğini ifade eden bilişsel terapinin beraber kullanılması sonucu ortaya çıkmıştır. Problemli davranışların değişimi için düşüncenin ve bedenin bilinçli kontrolünü sağlamayı öğretir. Kaygı bozukluklarının tedavisinde dünyada en çok tercih edilen terapi türlerindendir.