Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri

YİYE, bireylerin yakın ilişkide oldukları bireyleri baz alarak maddelere yanıt verdiği, bağlanma boyutlarını ölçen testtir. Bağlanma boyutları:

1-Güvenli bağlanma: Bu bağlanma tarzına sahip bireyler, hem kendilerin hem de başkalarını olumlu görme eğilimindedirler.

2-Kayıtsız bağlanma: Bu bağlanma tarzına sahip bireyler, kendilerini ve de başkalarını olumsuz görme eğilimindedirler.

3-Saplantılı bağlanma: Bu bağlanma türüne sahip bireyler kendilerine güvenmezlerken başkalarına güvenirler. Bunun nedeni ise başkalarının kendinden daha üstün olarak ve kendilerini daha değersiz görmeleridir.

4-Korkulu/kaygılı bağlanma: Bu bağlanma tarzına sahip olanlar, hem benlik hem de başkaları modeli olumsuz olan bireylerdir. Kendilerine de başkalarına da güvenmezler.