Hacettepe Kişilik Envanteri

Hacettepe Kişilik Envanteri, kişilik kavramını sadece kişinin duygu, düşünce ve davranış biçimlerini içerecek şekilde ele almaktadır. Bireylerin kişilik özellikleri ile kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vakaları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla geliştirilmiştir.168 soru içeren form ve cevap kağıdından oluşan testte kişisel uyum ve sosyal uyumun değerlendirilebilmesi için kendini gerçekleştime, duygusal kararlılık, nevrotik eğilimler, psikotik belirtiler, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, sosyal normlar ve anti-sosyal eğilimlerin düzeyi ölçülmektedir.