Gessell Gelişim Testi

1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 geometrik şekil bulunur. Şekiller her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir.Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmeksizin başarıyla tamamlayabildiği şekillere bakılır. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü ve yaşı hesaplanır.