STANDFORD-BİNET

Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir.Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan test , uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü hakkında bilgi verir. Süreye dayalı bir test değildir.