SCL-90 (Belirti Tanıma Testi)

17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilen, bireyde var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır. 9 alt test ve 1 tane de ek skala olarak adlandırılan toplam 10 adet alt testten oluşmaktadır.

Somatizasyon: Psikolojik kökenli, bedensel belirti
Anksiyete: Sıkıntı
Obsesyon: Saplantılı düşünce
Depresyon: Çökkünlük
Psikotik: Akıl hastalığı belirtileri
Paranoid: Mantıksız şüphe gibi düşünce bozukluğu belirtileri
Fobik Anksiyete: Anlamsız korkular
Genel Semptom İndeksi: Tüm belirtilerin ortalaması