Nihan ARDA

Uzmanlik Alanlari : Çocuk, Ergen ve Aile Terapileri, Seminerler.

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Nihan Arda,
üniversitenin ilk yılından itibaren İnsula Psikoloji’de psikolog asistanlığı yaptı
Lisans eğitimi stajlarını;
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,Moodist Psikiyatri Hastanesi ve
Özel bir anaokulunda tamamlayarak çok yönlü çalışma alanlarını deneyimleme
fırsatı buldu. Akademik eğitiminin yanı sıra bilgi ve tecrübesini arttırmak üzere
birçok eğitim ve seminerlere katılan A.Alpman,mezuniyetinin ardından bütüncül
psikoterapi eğitimine ve klinik psikoloji masterına başlamıştır.
Yetişkinlikte yaşanan sorunların temelinin çocukluk ve ergenlik döneminde
oluşmasından ve pek çok sorunun çocukluk ve ergenlik yıllarında çözümlenmesinin
daha sağlıklı bir bireyin temelini oluşturacağına inancından dolayı çocuk ve ergen
terapilerinde uzmanlaşmaya yönelmiştir.
Ergenlerle sınav kaygısı,başarı ve motivasyon,sosyal uyum sorunları,öfke ve
saldırganlık,uyku problemleri,davranış bozuklukları gibi konularla çalışmaktadır.
2-11 yaş arası çocuklarla çalışırken oyun terapisini aktif olarak kullanmaktadır. Her
çocuğun ihtiyacının ve gelişimsel sürecinin farklı olduğuna inancından dolayı
terapilerinde farklı psikoterapi teknikleri kullanmaktadır.
Eğitimlerini bütüncül psikoterapi ışığında almayı sürdürmektedir.Evli olan Nihan
Arda Alpman,İnsula Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuk,ergen ve
aile terapilerine devam etmektedir.Aynı zamanda Turkcell işbirliğiyle yürütülen
“Sizin ve Çocuklarınızın Yanınızdayız” projesiyle kurumda ebeveynlere danışmanlık
yapmayı sürdürmektedir.Anaokullarında okul psikoloğu olarak görev almaktadır.
Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Kongre, Workshoplar
● Kent Üniversitesi -Klinik Psikoloji Yüksek Lisans,Prof.Dr. Mehmet Zihni
Sungur İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ( (Prof.Dr Mehmet
Zihni Sungur’un programı ve süpervizörlüğü ile) “Avrupa Bilişsel ve Davranışçı
Terapiler Birliği (EABCT) eğitim standartları” gözetilerek düzenlenmiştir. 
● Bütüncül Psikoterapi Eğitimi,Uzm.Dr.Tahir Özakkaş,Psikoterapi Enstitüsü,Teorik
Eğitim (288 saat)
● Bütüncül Psikoterapi Eğitimi,Uzm.Dr.Tahir Özakkaş,Psikoterapi
Enstitüsü,Süpervizyon Eğitimi (devam ediyor)
● Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey Eğitimi, Prof. Dr. Byron Norton, Family

Psychological Services (FPS) – Psikoloji İstanbul
● Çocuklarla Bilişsel Terapi, Yrd.Doç.Dr.Nevin Dölek
● Bütüncül Psikoterapide Gelişimsel Bir Yaklaşım;Uygulamalar ve Vaka
Örnekleri(128 saat),Uzm.Dr. Timur Harzadın
● Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi,Prof.Dr.Vamık D.Volkan,CİSED
● Psikopatoloji ve Klinik Uygulama Eğitimi (160 saat), Moodist
Psikiyatri&Nöroloji Hastanesi
● Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi, Yrd.Doç.Dr.Nevin Dölek
● Terapötik Kartlar ve Travmaya Müdahale Eğitimi,Uzm.Psk.Reyhan Nuray
Duman
● Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi, Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği
● Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R ) Uygulayıcı Eğitimi - Yıldız
Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Belgesi
● Stanford Binet Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi,Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi
● Terapide Gizem: Sözsüz İletişim,Uzm.Dr. Tahir Özakkaş,Psikoterapi
Enstitüsü Derneği
● Çatışmaların Çocuk Ruh Sağlığına Etkileri Türkiye’den Bulgular,Doç.Dr.Bilge
Selçuk,Yeditepe Üniversitesi
● 1.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi,”Psikoterapileri Bütünleştirme”,
Psikoterapi Enstitüsü
● 2.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi,Psikoterapi Enstitüsü
Uyguladığı Testler
● Wıc-r Zeka Testi
● Stanford-Binet Zeka Testi
● Denver II Gelişimsel Tarama Testi

AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Bender Gestalt Testi
Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi
Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
S.D. Porteus Labirentler Testi
Peabody Resimli Kelime Tanıma Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Cattel Zeka Testi
Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi
Kent Egy Testi

Üyesi Olduğu Mesleki Örgütler
Türk Psikologlar Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Derneği
Hipnoz Derneği