Elif BAYBUĞA

Uzmanlik Alanlari : Bireysel Terapi Çift ve Aile Terapisi Psikodrama

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden Psikolog unvanıyla mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji de tamamlayarak iki ayrı yüksek lisans bitirmiştir. İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden  grup eğitimleri  almış ve Marmara Üniversitesi’nde grup terapileri yapmıştır. Psikodrama ile okullarda ergenlerin sorunlarıyla başa çıkabilme, çatışmalarını yönetmeye ve sınav kaygısına yönelik grup çalışmaları yapmıştır. Eğitim kurumlarında Anne Eğitimlerini sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi Enstitüsünde eğitim almıştır. BAYBUĞA; SEPİ uluslararası kongresinde Ergenler hakkında makale sunmuştur. İstanbul Psikoterapi Enstitüsü Anadolu Şubesinde yönetim kurulunda görev yapmıştır. En son 2021 SEPİ kongresinde ‘Psikodrama Sahnesinde Duygularla Çalışmak’ panelist olarak katılım sağlamıştır.

Alanında uzman kişilerden psikoterapi teknikleri ile ilgili birçok eğitim alan Elif BAYBUĞA; Psikoterapi Enstitüsü’nde Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından verilen “Bütüncül Psikoterapi” eğitimini (3 yıl süren ve 1080 saatlik bütün terapi ekollerini içeren teori, formülasyon ve süpervizyondan oluşan ileri düzey terapi eğitimi) tamamlamıştır. Halen İstanbul İnsula Psikoloji’de çalışmalarını sürdürmektedir.

.

SEPI (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration), İstanbul Psikoterapi Enstitüsü Derneği  üyesidir.

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi Psikoloji 1995
 • Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans 2011
 • Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, Tahir ÖZAKKAŞ, Psikoterapi Enstitüsü
 • Hücum Terapisi Eğitimi- Tahir ÖZAKKAŞ- Psikoterapi Enstitüsü
 • Bilişsel davranışçı terapi- Psikoterapi Enstitüsü
 • Masterson Eğitimi- Psikoterapi Enstitüsü
 • Gelişimsel Kuram düzeyinde ilişkisel psikanaliz- Syyros D.Orfonos
 • İlişkisel Psikanalize Giriş- Lewis Aron
 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi
 • Çocuk Psikodraması –Deniz Altınay
 • Oyun Terapisi
 • Bireysel Psikodrama- Neşe Karabekir
 • Kısa süreli Çözüm odaklı Terapı- Nevin Dölek
 • EMDR
 • Stresle Başa çıkabilme Eğitimleri
 • Ergen Psikolojisi
 • Çift Terapisi
 • Travma ile Başaçıkma teknikleri
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi- Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Dışavurumcu Tekniklerle grup çalışması-Neşe Karabekir
 • Cinsel Terapi. Psikoterapi Enstitisü. Psikiyatrist Sema Yeşilyurt
 • Marmara Ünv. Psikodrama Yaşantı grubu süpervizyon uygulaması
 • Bağlanma teorisi -Paul HOLMES
 • ‘Psikosomatik  Psikodrama ve Kuşaklararası Yansımaları’ - Judith Teszary
 • Marcia Karp- Kate Kırıl, Deniz Altınay- Neşe Karabekir ‘Psikodrama da Rol’ yaz konferansı 2016
 • Bilişsel ve davranışçı terapi semineri- Mehmet Sungur
 • ‘Ergenlerin Okuldaki Görünümleri- Masterson Yaklaşımı’ sunumu XXXII. Sepi Kongresi (Konuşmacı)
 • I. Ulusal Bütüncül Kongresinde 'Psikoterapi İle Bütünleşen Beyin' makalesini sunmuştur. (Konuşmacı)
 • CAS Testi Eğitim ve Uygulama İstanbul Üniversitesi 
 • I. Uluslararası, III. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Atölye Çalışması (Konuşmacı) ‘Masalla Psikodrama’
 • 2021 Sepi Kongresi ‘Psikodrama Sahnesinde Duygularla Çalışmak’ Sözlü Bildiri 
 • Kent Üniversitesi Proje ‘Bağlanma ve Aile Tutumları’