Ölçme ve Değerlendirme

Psikolojik testler, bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kişi ile ilgili her yönüyle kısa zamanda değerlendirme yapabilmeyi sağlayan psikolojik testlerden kişilik testlerinin, en yaygın kullanım alanı psikolojik danışma ve psikoterapi alanındadır. Ayrıca yoğun olarak endüstride,adli süreçlerde,hastanelerde de kullanılmaktadır. Kişilik testlerinin klinik ortamlardaki işlevselliğinin yanı sıra, son yıllarda şirketlerde de kullanımının arttığını görüyoruz. Bu alanda kullanılmasındaki amaç; objektif ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle, kurumun beklentileri ve görev tanımına göre pozisyona en uygun kişinin kısa zamanda belirlenmesi ve çalışan devir hızının düşürülmesidir. Örneğin; bir şirkete müdür tayin edilecekse bu pozisyonda olacak kişilerin lider ruhlu, duygularını kontrol edebilen, kendine güveni yüksek, dışa dönük, iletişim becerisi yüksek olmaları beklenir. Kişilik testleriyle bireyin bu özelliklere sahip olup olmadığı bilgisine kısa zamanda, güvenilir yollarla ulaşmak mümkündür. Bunun yanı sıra bireylerin ruh sağlığı işe olan motivasyonları negatif yönde etkileyen önemli bir durumdur. Kullanılan bu testlerle kişilerin patolojileriyle ilgili bilgi verir ve takibini kolaylaştırır

Beş Faktör Kişilik Testi

Beş Faktör Kişilik Testi kişinin yetkinliklerini ölçen bir kişilik envanteridir. Kişinin sahip olduğu yetkinlikler belirlenir ve iş tanımına göre en uygun kişinin atanmasını sağlar. 108 sorudan oluşan test ortalama 20 dakika sürmektedir. Test 5 global kişilik faktörü ve 11 primer kişilik faktörü içerir. 5 global kişilik faktörü; odaklanma, sosyal yönelim, uzlaşabilirlik, duygulanım, düşünsel yönelimi kapsamaktadır. 11 primer kişilik faktörü ise; başarı odaklılık, mükemmelliyetçilik, kural bilinci, sosyal katılım, liderlik, empati, iş birliği, strese tolerans, benlik kontrolü, problem çözme, yenilikçilik gibi özellikleri içermektedir.

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Bu test de 16 PF Kim Kişilik ve İlgi-Meslek Yönelim Envanteri gibi eğitim kurumlarına verilen danışmanlık hizmetlerinde kullanılan bir testtir. Bu test lisedeki öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Testten düşük puan alan öğrencilerin meslek seçimi konusunda desteklenmesi gerekir. Bunun için de bireysel ya da grup terapileri gerçekleştirilir.

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 1943 yılında Minnesota Üniversitesi’nde geliştirilen ve 1981 yılında Savaşır tarafından Türkçe’ye standardize edilmiş bir kişilik testidir. Test; “doğru”, “yanlış”, “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 566 madde, 3 geçerlilik, 10 klinik alt testten oluşan bir kağıt-kalem testidir. Test, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlar ve tanıyı     kolaylaştırır. Yaklaşık 50 yıldır kullanılan MMPI, Amerika Birleşik Devletlerinde en sık kullanılan ve üzerinde en çok araştırma yapılan kişilik envanterlerinden biridir. 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen MMPI, kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 60-90 dakika arasında tamamlanmaktadır.