Kurum Eğitimi ve Seminerler

Kurum çalışanlarına bireysel danışmanlık, kişisel analiz, tespit edilen sorunlara yönelik atölye çalışması, periyodik seminerler düzenlenir. Gerekli görüldüğünde dönemsel kurum çalışanlarına ve ailelerine yönelik İnsula Psikoloji Uzmanları tarafından uygulanacak ruhsal ve gelişimsel taramalar yapılmaktadır.

Bütüncül psikoterapi teknikleri, grup terapisi ,bilgi aktarımı, her eğitim amacına uygun test ve ölçek kullanımı, art terapi ve psikodrama yöntemleri, hipnoterapi, rol playing çalışmaları, bireysel koçluk ve eğitim teknikleri kullanılır. Kullanılan test ve ölçekler katılımcılara kullanım biçimleri öğretilerek  verilmektedir.

Kurumların ayakta kalabilmek ve fark yaratabilmesi için kurum-içi psikolojik süreçleri farklı bir gözle değerlendirebilmesi önem taşır. Bir diğer kritik nokta, kurum çalışanlarının yetkinliklerini artırmaya yönelik yatırımlardır. Bu amaca yönelik olarak; eğitim kurumları, şirketler, sivil toplum kuruluşları, belediyelere vb. eğitim ve seminer verilir. Bu çalışmalarda, kurumun ihtiyacına göre; yöneticiler, çalışanlar veya diğer ilgili kesimlere ulaşmak hedeflenir.

Eğitim ve seminerler çok çeşitli konularda olabilir 


  • İletişim, takım çalışması, hedef belirleme, çatışma çözme, motivasyon, liderlik, tükenmişlik, stresle baş etme vb.
  • Stresle Başa Çıkma Teknikleri
  • İletişim Teknikleri
  • İlişki Yönetimi
  • Kriz Yönetimi ve Krizlerle Baş etme Yöntemleri
  • Zaman Yönetimi
  • Çatışma ve Problem çözme Becerileri
  • Performans Arttırma Teknikleri

Kurumun ihtiyacına yönelik belirlenen diğer konularda da eğitim ve seminer çalışmaları planlanır.